20-21 września 2024

III WARSZAWSKIE
FORUM
OKULISTYCZNE
Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów

Najważniejsze informacje

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt

Data: 20-21 września 2024

Miejsce: Hotel Holiday Inn Resort Warszawa-Józefów

 ul. Telimeny 1
05-420 Józefów             

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:
dr n. med. Radosław Różycki

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
dr n. med. Jaromir Wasyluk

KOMITET NAUKOWY:
prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski
prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska
prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek
prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki
prof. dr hab. n. med. Zofia Anna Nawrocka
prof. dr hab. n. med. Marek Prost
prof. dr hab. n. med. Romanowska-Dixon
dr hab. n. med., prof. WIML  Joanna Gołębiewska
dr hab. n. med. Małgorzata Frankowska Gierlak
dr hab n. med. Ewa Kosior-Jarecka
dr hab. n. med. Anna Zaleska-Żmijewska
dr n. med Jaromir Wasyluk
dr n. med. Radosław Różycki

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr hab. n. med. prof. WIML  Joanna Gołębiewska
dr n. med. Joanna Dereń-Szumełda
dr n. med. Marcin Jezierski
dr n. med. Ilona Kaczmarek
dr n. med. Tomasz Kuc
dr n. med. Radosław Różycki
dr Dominika Białas
dr Katarzyna Lepska
dr Justyna Mędrzycka
dr Michał Patyk
dr Urszula Stachowska
dr Mariusz Strąk
dr Paulina Szabelska

Lekarz:

 

UCZESTNICTWO PEŁNE

(UDZIAŁ W KONFERENCJI +KOLACJA KOLEŻEŃSKA)

UDZIAŁ W KONFERENCJI

DO 15.07.2024

850 ZŁ

600 ZŁ

DO 19.09.2024

900 ZŁ

650 ZŁ

NA MIEJSCU, 20-21.09.2024

950 ZŁ

700 ZŁ

Lekarz rezydent:

 

UCZESTNICTWO PEŁNE

(UDZIAŁ W KONFERENCJI +KOLACJA KOLEŻEŃSKA)

UDZIAŁ W KONFERENCJI

DO 15.07.2024

700 ZŁ

450 ZŁ

DO 19.09.2024

750 ZŁ

500 ZŁ

NA MIEJSCU, 20-21.09.2024

800 ZŁ

550 ZŁ

Udział w kursie:

150 zł do 19.09.2024

250 zł opłata na miejscu, w dniu kursu

400 zł dla osób nie biorących udziału w konferencji, wstęp tylko na konkretny kurs

Kolacja koleżeńska, piątek 250 zł*
*
Kolacja nie jest finansowana z środków pochodzących od firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE oraz od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

Podane kwoty obowiązują wyłącznie dla zgłoszeń OPŁACONYCH w terminie obowiązywania niższej ceny.

Opłata zawiera podatek VAT 23%, obejmuje udział w obradach konferencji, materiały konferencyjne, posiłki konferencyjne (przerwa kawowa, lunch), wstęp na wystawę medyczną (dotyczy osób uprawnionych).

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu:
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż na 14 dni przed wyznaczoną datą Wydarzenia.
2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie od 13 do 5 dni przed datą Konferencji Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 5 dni przed konferencją – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.
4. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: biuro@inspirecongress.pl Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora. 
5. Przy zwrocie opłaty rejestracyjnej potrącona zostanie kwota w wysokości 15 zł związana z kosztami manipulacyjnymi.

Więcej informacji w Regulaminie Uczestnictwa w Konferencji.

ORGANIZATOR

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

 

WSPÓŁORGANIZATOR

 
BIURO ORGANIZACJI KONFERENCJI

Wydarzenie spełnia standardy etyczne Kodeksów Etyki Izby POLMED i MedTech Polska.

Wydarzenie spełnia standardy etyczne wynikające z Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA. 

Informacje niebawem.

Patronaty medialne:

Organizator Naukowy

Klinika Okulistyczna Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
ul. Krasińskiego 54/56 01-755 Warszawa

Współorganizator

Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław

Biuro Organizacji Konferencji

InspireCongress sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5 lok. 79, 53-676 Wrocław
tel.: +48 71 780 90 52
www.inspirecongress.pl
biuro@inspirecongress.pl

Top