Konkurs

Konkurs "Wspomnienia Absolwenta"

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konkursie wspomnień „Wspomnienia Absolwenta”. Celem konkursu jest dotarcie do osobistych pamiątek z czasów studenckich absolwentów Zakładu Optometrii w Poznaniu i ocalenie ich przed zapomnieniem.

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci Zakładu lub ich potomkowie, a także spadkobiercy lub właściciele praw autorskich do zgłoszonych materiałów.

Do konkursu zgłosić można materiały odnoszące się do przeżyć i wspomnień z czasów studenckich absolwentów Zakładu Optometrii. Mogą to być np.:
– pamiętniki
– dzienniki
– zapiski wspomnień
– kroniki
– albumy

Materiały konkursowe należy zgłaszać osobiście, mailowo pod adresem: fundacja@fundacjanauki.pl lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej do dnia 17 listopada 2023 roku na adres:

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki i Medycyny z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 5/79, 53-676 Wrocław.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 grudnia 2023, podczas Konferencji OPTOMETRIA XXI wieku”. Warunkiem otrzymania nagrody będzie obecność na Konferencji  w czasie ogłoszenia wyników.

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem poniższego regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU

KLAUZULA RODO